Donuk Omuz için Derin Sıcak Uygulama (Diyatermi)

Donuk omuz sendromu (adheziv kapsülit) hastalarda şiddetli omuz ağrısı ve omuz eklem hareketlerinde kısıtlanma ile karakterize bir hastalıktır diyen fizik tedavi uzmanı Dr. Mahmut Çakıllı donuk omuzun kadınlarda erkeklere nazaran daha sık görüldüğünü belirtti.

Vücudun tamamının değil, doğrudan omuz eklemini hedef alacak şekilde uygulanan ısıtma yönteminin ayrıntılarını Dr. Mahmut Çakıllı şu şekilde anlatıyor:

  • Derin sıcaklık ajanlarının (diyatermi) doku esnekliğini artırmada yüzeysel sıcaklık ajanlarına oranla daha etkili olduğunu gösteren çalışmalar yapılmıştır.
  • Diyatermi yöntemlerini hasta kendisi uygulayamaz. Çünkü bunun için gerekli cihaz ve teknik personel gereklidir. Fizik tedavide sıklıkla başvurduğumuz bu yöntemde cilt üzerinden uygulama yapılır ama hasta bu sıcaklığı yüzeyde daha az hisseder.
  • Bu cihazların özelliği deri üzerinden ısıtılamayacak derinlikteki dokuların cilt direncini rahatlıkla yenerek derin dokularda ısı meydana getirmesidir. Bu yöntemler ultrason diyatermi, kısa dalga diyatermi ve mikrodalga diyatermidir.
  • Ultrason sıcaklığı 3-5 cm derinliğe iletir. Eklem kapsülü ve eklem içi yapılar en çok ultrasondan yarar görür. Derin ısıtıcı ajanlar vücudunda protez, metal veya başka bir cisim bulunan kişilerde uygulanmaz.