Prostat nedir?

Prostat nedir? Prostat, işerken çişinizi vücuttan dışarı taşıyan tüp olan idrar kanalının (üretra) çevresinde bulunur. Mesanenin hemen altındadır. Rektumun (makat) hemen önündedir.

Üretranın (idrar kanalı) bir kısmını çevrelediği için prostat büyümesi idrar kanalına bası yapar. İdrar akışına engel olabilir. Bu idrar yaparken zorlanmaya, kesik kesik işemeye veya sık sık idrara çıkmaya neden olabilir.

Tipik olarak, bu işeme sorunlarını 50 yaşa ve daha ileri yaşlara kadar yaşamazsınız, ancak bazı erkeklerde daha erken yaşlarda işeme sorunları başlayabilir.

Prostat bezi nedir?

Prostat, ekzokrin sistemin bir üyesidir. Dış salgı bezleri (ekzokrin bezler), salgılarını özel bir kanal aracılığıyla ya da doğrudan vücut dışına veren bezlerdir. Prostat dışında tükürük bezleri ile derideki ter ve yağ bezleri dış salgı bezlerine örnektir.

Prostat, meninin (döl, ejekulat) yaklaşık yüzde 20 ila 30’unu oluşturan beyaz renkte sütümsü bir madde salgılar. Ayrıca boşalma sırasında meniyi dışarı atmaya yardımcı olan kaslara sahiptir.

Ejekulat (döl, meni), penisden çıkan semen ve sperm içeren sıvıdır.

Prostat bezi; prostatit, iyi huylu prostat hiperplazisi ve prostat kanseri de dahil olmak üzere bir dizi rahatsızlıktan etkilenebilir. Bu bozuklukların tümü, prostat inflamasyonu ile karakterizedir.

Prostatit herhangi bir yaşta görülen prostat enfeksiyonudur. İşeme zorluklarıyla birlikte yüksek ateş ve titreme gibi belirtilere sahiptir. Antibiyotiklerle tedavi edilebilir.