Tagged: genetik

Ana Çalışma Sonuçlandı: “Gay Geni Yok”

Sonuçlar ayrıca, kısmen seks araştırmacısı Alfred Kinsey tarafından geliştirilen ve uzun zamandır kullanılan cinsel çekicilik derecelendirme ölçeği olan Kinsey Ölçeğini de sorgulamaktadır. Ganna, “Bireyleri temelde tamamen cinsiyet karşıtı eşlerden tamamen aynı cinsiyet eşlerine kadar...