Kolesterol kan değerleri en fazla kaç olmalı?

Lipit profili adı verilen test 9 ila 12 saat aç kaldıktan sonra yapılır. Test sonuçlarında; toplam kolesterol, LDL (kötü) kolesterol, HDL (iyi) kolesterol ve trigliseritlerin (kanınızdaki bir yağ türü) anlık görüntüsü sağlanır.

Toplam Kolesterol mg/dlHDL Kolesterol mg/dlLDL Kolesterol mg/dl
İyi200 altında45 ve üzeri130 altında
Sınırda200 – 239 arası40 – 45 arası130 – 159 arası
Yüksek240 ve üzeri160 ve üzeri
Düşük40 altında

20 yaşın üzerinde kanda toplam kolesterol düzeyi:

  • 200 mg/dl’nin altında ise idealdir.
  • 200-239 mg/dl arası sınırdadır.
  • 240 mg/dl’nin üstü ise yüksektir.

20 yaşın üzerinde kanda LDL kolesterol düzeyi:

  • 130 mg/dl’nin altında ise idealdir.
  • 130-159 mg/dl arasında ise sınırda-yüksektir.
  • 159 mg/dl üstü ise yüksektir.

LDL (kötü kolesterol) değerlerindeki her 10 mg/dl’lik artış, kalp krizi riskini yaklaşık %20 oranında artırmaktadır. 

20 yaşın üzerinde kanda HDL kolesterol düzeyi kadında 55 mg/dl iken erkekte 45 mg/dl’dir. Eğer, kanda HDL kolesterol düzeyi 35 mg/dl’nin altı ise düşüktür. HDL kolesterol (iyi kolesterol) düzeyi yükseldikçe kalp-damar rahatsızlığı ve kalp krizi riski azalır.

HDL (iyi) kolesterol değerindeki her 1 mg/dl’lik artış kalp damar hastalığı gelişme riskini %2 oranında azaltmaktadır.

Kanda toplam kolesterol 200 mg/dl, veya LDL-kolesterol 130 mg/dl’nin üzerinde veya HDL-kolesterol 35 mg/dl’nin altında ise damar sertliği riski fazladır.

LDL (kötü kolesterol) değerlerindeki her 10 mg/dl’lik artış, kalp krizi riskini yaklaşık %20 oranında artırmaktadır. 

HDL-K her 1 mg/dl’lik artış kalp damar hastalığı gelişme riskini %2 oranında azaltmaktadır.

Trigliserit kan değerleri kaç olmalı?

Trigliserit hem vücut tarafından üretilir hem de besinler aracılığıyla alınabilir. Trigliserit seviyesi yüksek kişilerde de kalp hastalığının görülme riski artmaktadır.

20 yaşın üzerinde kanda Trigliserit düzeyi:

  • 150 mg/dl’nin altında ise idealdir.
  • 150 – 199 mg/dl arasında ise sınırdadır.
  • 200 – 499 mg/dl arasında ise yüksektir.
  • 500 mg/dl üzerinde ise çok yüksektir.

Kaynak: https://hekimimyanimda.com/klinik/ic-hastaliklari/yuksek-kolesterol-hiperlipidemi-rehberi/